Ba Bể hỗ trợ trên 2.550 ha đất trồng lúa

Thực hiện Nghị định 42/2012/NĐ- CP của Chính phủ ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong năm 2014 huyện Ba Bể đã tiến hành hỗ trợ trên 2.550 ha đất trồng lúa cho gần 9000 hộ nông dân trên địa bàn.

 

Ảnh:

 Trong đó, đất chuyên lúa là hơn 1.800 ha, đất lúa không chuyên canh là trên 690 ha. Cũng theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước tại huyện Ba Bể đã được hỗ trợ 500.000 đồng/ ha/ năm; Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác được hỗ trợ 100.000 đồng/ ha/ năm. Ngoài ra, các đối tượng được hưởng lợi còn được hỗ trợ 70% chi phí khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng; Hỗ trợ 100% giống lúa trong năm đầu để sản xuất trên diện tích đất trồng lúa mới khai hoang…Tùy vào diện tích canh tác của mỗi hộ mà các hộ dân có diện tích đất sản xuất lúa sẽ được nhận mức hỗ trợ khác nhau.

     Được biết, trong năm 2013 huyện Ba Bể đã thực hiện hỗ trợ trên 2.400 ha đất trồng lúa cho các hộ dân tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng./.

 

Bài trướcGhi nhận Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở Nà Đông
Bài tiếp theoKhang Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2014