Ba Bể: Hiệu quả của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân huyện Ba Bể triển khai và thực hiện có hiệu quả. Phong trào đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên, nông dân huyện./.

 

    

ảnh: Mô hình kinh tế của gia đình ông Vương Văn Phúng – thôn Nà Chả, xã Cao Trĩ


Huyện Ba Bể hiện có hơn 7.900 hội viên nông dân sinh hoạt ở 208 chi hội. của 16 xã, thị trấn. Trong những năm qua, hội viên, nông dân huyện đã hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” bằng những việc làm thiết thực như: thi đua phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhau làm ăn kinh tế…Vì vậy, số hộ SXKDG ngày càng tăng. Đến nay, toàn huyện có 614 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp, trong đó cấp Trung ương 01 hộ, cấp tỉnh 28 hộ, cấp huyện 87 hộ và cấp cơ sở là 498 hộ. Việc đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKDG đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt khó để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên nông dân. Các hộ nông dân ngày càng tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với việc triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua SXKG giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” hội viên, nông dân có nhiều cơ hội, điều kiện tiếp cận với tiến bộ KHKT. Với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn như: Trạm BVTV, Trạm Khuyến nông khuyến lâm, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn… hàng năm trên địa bàn huyện có hàng nghìn lượt hội viên nông dân được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, tham quan, hội thảo đầu bờ… Nhờ đó mà trình độ KHKT và kinh nghiệm sản xuất của hội viên nông dân ngày càng được nâng lên để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần  giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 43,64 % năm 2010 xuống còn 22,09% như hiện nay, tạo động lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.                                                                                                                                                                                                       

Bài trướcĐưa công trình nhà ở cho học sinh trường PTCS Nam Mẫu vào sử dụng
Bài tiếp theoBa Bể: Tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa 2014