Ba Bể giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 19% KH.

Năm 2014, huyện Ba Bể được giao triển khai thực hiện 33 danh mục công trình, trong đó khởi công mới là 16 công trình, 15 công trình chuyển tiếp của năm 2013 và 2 công trình chuẩn bị xây dựng với tổng nguồn vốn trên 48 tỷ đồng. Đến hết tháng 4/2014 đã giải ngân được trên 9,6 tỷ đồng, bằng 19,7% kế hoạch năm.

 

 

       Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, UBND huyện Ba Bể đang tích cực chỉ đạo Ban QLDA &ĐTXD huyện, các địa phương được giao làm chủ đầu tư và các công ty tư vấn tiến hành khảo sát, lập hồ sơ các công trình, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời rà soát lại năng lực các nhà thầu đã trúng thầu thi công công trình, loại bỏ những nhà thầu yếu kém về năng lực, không có khả năng đảm bảo thực hiện hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, tăng cường công tác giám sát chất lượng thi công các công trình, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương tiến hành các thủ tục nghiệm thu các công trình đã hoàn thành để giải ngân vốn đầu tư ./.

Bài trướcTAND huyện Ba Bể bảo đảm chất lượng xét xử án
Bài tiếp theoBa Bể phấn đấu nâng độ che phủ rừng đạt 63% vào năm 2014