Ba Bể đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới”

Từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, những năm qua, huyện Ba Bể đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh./.

 

 

 

Với chương trình hành động, các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực phù hợp với địa phương, đơn vị, từ năm 2011 đến nay qua bình xét, huyện Ba Bể đã có 24 tập thể và 28 cá nhân đạt được những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua  “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng – an ninh. Điển hình như xã Đồng Phúc đã vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn, làm đường vào khu sản xuất, xây tường bao nhà họp thôn được 410 ngày công, 11,5 tấn xi măng, vận động người dân hiến hơn 3000m2 đất cùng vật liệu như gạch, cát sỏi và trên 20 triệu đồng tiền mặt để thi công các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, thôn Lủng Pjầu  xã Phúc Lộc đã vận động nhân dân hiến gần 4000m2 đất đóng góp gần 800 ngày công và 15 triệu đồng để mở đường vào thôn và làm đường vào khu sản xuất, xã Khang Ninh đã vận động nhân dân hiến gần 10.000m2 đất, trên 300 triệu để làm đường và nhà họp thôn hay tiêu biểu như ông  Lý Văn Ba trưởng thôn Nà Lầu xã Mỹ Phương đã vận động nhân dân đóng góp gần 10 triệu đồng, 150 ngày công hiến 63m2 đất để làm nhà họp thôn, vận động 13 hộ dân hiến đất làm đường nông thôn mới đồng thời ông cũng đã vận động 13 hộ dân tộc Mông xuống khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống, ông  Hoàng Minh Tráng tiểu khu trưởng tiểu khu 4 thị trấn Chợ rã đã vận động nhân dân đóng góp 119 triệu đồng để xây dựng nhà họp thôn và làm đường bê tông tiểu khu với chiều dài trên 300m…. Có thể nhận thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo để xây dựng nông thôn mới” đã thật sự phát huy được hiệu quả, có sức thuyết phục, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư góp phần quan trọng, làm chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thiết thực vào việc phát huy dân chủ, huy động sức mạnh mọi mặt trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

 

Bài trướcHĐND tỉnh giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoTrường Tiểu học Yến Dương: Nâng cao hiệu quả mô hình trường học VNEN