HĐND tỉnh giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Ba Bể

Ngày 21/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Thị Chuyên San, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Ba Bể.

 

ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc


Theo Báo cáo: việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Ba Bể được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Cán bộ công chức, viên chức  viên chức các phòng ban đều được sắp xếp phân công hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn đào tạo, hàng năm cán bộ, công chức, viên chức đều được đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đúng với thực tế năng lực của từng cán bộ; hàng năm đều sắp xếp bố trí cử cán bộ công chức, viên chức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị. Hiện nay UBND huyện Ba Bể gồm 13 phòng chuyên môn và 5 cơ quan sự nghiệp trực thuộc, biên chế được giao năm 2014 là: 1.125. Trong đó đã thực hiện 78/85 biên chế hành chính, 986/1.008 biên chế GD&ĐT; 19/19 biên chế sự nghiệp VHTT&TT; hợp đồng 8/8 cán bộ theo Nghị định 68…. Tuy nhiên, trong quá triển khai, huyện Ba Bể còn gặp nhiều khó khăn như: thiếu nguồn trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm; nguồn kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu công tác tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện một số phòng chuyên môn huyện Ba Bể đã kiến nghị với đoàn giám sát HĐND tỉnh như: đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bổ sung biên chế cho huyện và có cơ chế, chính sách thu hút việc tuyển dụng công chức cấp huyện, cấp xã đối với người địa phương… Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất và hứa sẽ phản ánh với tỉnh, ngành chức năng xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ của huyện./.

                                                                                        

 

Bài trướcHiệu quả từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới”