Trường Tiểu học Yến Dương: Nâng cao hiệu quả mô hình trường học VNEN

Năm học 2014-2015 là năm thứ 4 trường Tiểu học Yến Dương thực hiện mô hình dạy và học mới VNEN, thay cho mô hình giáo dục truyền thống. Đây là trường Tiểu học duy nhất thực hiện thí điểm áp dụng mô hình dạy và học mới này. Theo đánh giá, mô hình này đã bước đầu đã nâng cao được chất lượng dạy và học./.

 

Ảnh:  Hương Liễu


Đây là năm thứ 3 mô hình dạy và học mới VNEN được nhà trường áp dụng. So với phương pháp dạy học cũ, mô hình này thay đổi cả hình thức tổ chức và không gian lớp học. Các Ban tự quản trong lớp học được thành lập, trong đó nhấn mạnh vai trò của nhóm trưởng. Theo đánh giá của nhà trường, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, học sinh chủ động hơn trong học tập, thường xuyên rèn luyện phương pháp tự học. Điều đáng nói là các em mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều, kỹ năng sống của các em được mở rộng, phù hợp với môi trường văn hóa địa phương; chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến, số học sinh khá, giỏi tăng rõ rệt qua các năm học. Đối với một trường khu vực nông thôn như Trường Tiểu học Yến Dương, nơi có tới trên 2/3 số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn. Việc áp dụng mô hình dạy học mới này bước đầu đem lại hiệu quả có những đóng góp tích cực của đội ngũ giáo viên nơi đây.