Ba Bể: Đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới

Xác định phát triển giao thông nông thôn là tiền đề cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền và người dân trên địa bàn huyện Ba Bể đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào phát triển giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới.

 

Ba Bể: Đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn

 Ba Bể là huyện vùng cao nên có mạng lưới giao thông khá phức tạp. Với việc đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn, đến nay hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi thay tích cực. Từ các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ giảm nghèo (chương trình 135, 30a, dự án 3PAD), nhiều tuyến giao thông của huyện tại các địa phương đã được đầu tư và mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn.

Được huyện chọn là một trong những xã làm điểm xây dựng nông thôn mới, Địa Linh xác định tiêu chí khó và quan trọng nhất là xây dựng giao thông nông thôn. Hiện nay, toàn xã Địa Linh có khoảng 100km đường liên thôn, nhưng mới có trên 4km đường được bê tông hóa, nên việc đi lại của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, công tác kiên cố hóa đường trong xã đã nhận được đông đảo sự đồng tình ủng hộ người dân, tham gia đóng góp sức của và ngày công để tạo nên những con đường giao thông mới. Các tuyến đường liên thôn đường bê tông hóa đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương.

Anh Chu Văn Nguyên, xã Địa Linh, huyện Ba Bể cho biết: Từ khi Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng bê tông hóa con đường trong thôn, việc đi lại của bà con vô cùng thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân trong thôn phát triển giao thương.

Cùng với Địa Linh, nhiều đoạn đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Ba Bể cũng đang từng ngày đổi thay tích cực, được hoàn thiện bê tông hóa như: Tuyến đường Phiêng Khăm, Phiêng Phàng (Yến Dương); đường Lủng Tráng (Hà Hiệu); tuyến đường Thạch Ngõa (Mỹ Phương)….

Điều đó cho thấy, phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở huyện Ba Bể đã và đang ngày càng lan rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, hợp lòng dân, được nhân dân tích cực ủng hộ, hưởng ứng, phát huy hiệu quả tinh thần xã hội hóa làm đường giao thông của người dân. Từ những con đường “ý Đảng, lòng dân” được mở mới và nâng cấp, hệ thống giao thông nông thôn của huyện đã dần được hoàn thiện, tác động tích cực đến việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Các tuyến đường liên thôn được mở mới

 Giao thông hoàn chỉnh, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, mở mang các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đưa kinh tế huyện có bước tiến mới, rút ngắn dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh, khai thác các thế mạnh tiềm năng của địa phương, đồng thời tạo tiền đề đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Và đây, cũng thể hiện được sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Ba Bể nhằm hướng đến xây dựng một diện mạo nông thôn mới cho các thôn, bản trên địa bàn.

Tuy nhiên, so với tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, hiện nay địa bàn huyện Ba Bể chưa có xã nào đạt. Mặc dù, phần lớn người dân nhận thức được xây dựng đường giao thông nông thôn mang lại nhiều lợi ích, nhưng để thực sự có thể hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn của huyện, ngoài sự góp sức của người dân thì để hoàn thành tiêu chí này, đòi hỏi cần có sự nỗ lực từ nhiều phía, cần sự chung tay của cả hệ thống chính quyền.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa – Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: Tiêu chí giao thông được huyện xác định là mục tiêu đầu tiên để sớm đưa chương trình xây dựng nông thôn mới đi tới đích. Chính vì vậy, trong những năm tới, huyện sẽ chú trọng hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn; tích cực vận động và cùng nhân dân hoàn thành những con đường bê tông hóa thay thế con đường đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Ba Bể trong việc đi lại và giao lưu kinh tế, từng bước ổn định, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển./.

Bài trướcBa Bể xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013
Bài tiếp theoKiểm tra, đánh giá công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi tại huyện Ba Bể