Kiểm tra, đánh giá công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi tại huyện Ba Bể

Vừa qua, đoàn công tác do đồng chí Đoàn Văn Hương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá công tác Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi tại huyện Ba Bể.

Báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2012, đồng chí Dương Văn Hoa – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Năm học 2012 – 2013, toàn huyện Ba Bể có 275 lớp học với 3.721 học sinh, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 78,5%. Đến nay, huyện Ba Bể có 13/16  đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 (so với năm 2011 tăng 4 đơn vị là các xã Hà Hiệu, Bành Trạch, Yến Dương và Nam Mẫu). Tỷ lệ chuẩn ở một số đơn vị so với năm trước được tăng lên.

Để có được kết quả đó, công tác Phổ cập giáo dục cơ sở đã được Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, đội ngũ giáo viên phụ trách nhiệt tình và có trách nhiệm. Việc tổng hợp các mẫu biểu đã được các đơn vị thực hiện đúng và chính xác, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Sau khi kiểm tra các đơn vị về phiếu điều tra, sổ theo dõi về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, sổ đăng bộ và một số chủng loại hồ sơ, đoàn kiểm tra đánh giá: Phần lớn các đơn vị đã làm tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã đạt chuẩn song tỷ lệ còn thấp, cơ sở vật chất của một số đơn vị đã xuống cấp, các phòng chức năng chưa đạt chuẩn, giáo viên phụ trách ở một số đơn vị không được ổn định, còn lúng túng trong việc tổng hợp số liệu và hoàn thiện hồ sơ.

Đoàn công tác đề nghị, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục huyện cần quan tâm hơn nữa công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt là phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, đồng thời cần sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn, cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước đầu tư cho giáo dục và phổ cập giáo dục; cần có biện pháp, cách làm linh hoạt, hiệu quả để khuyến khích học sinh đúng độ tuổi đi học; duy trì sỹ số học sinh, không có học sinh lưu ban; phấn đấu đến năm 2013 có thêm 2 đơn vị đạt  chuẩn về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi theo mục tiêu đề ra./.

 

 

Bài trướcBa Bể: Đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoBa Bể: Thôn Tẩn Lượt (Đồng Phúc) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc