Ba Bể xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013

Nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ diện tích rừng hiện có, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp quản lý Nhà nước về công tác PCCCR và ngăn chặn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn huyện trong mùa khô năm 2012 – 2013

Ngày 13/11/2012, Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR huyện Ba Bể đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-BCH về triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2012 – 2013. Theo đó, Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR huyện yêu cầu Ban chỉ huy PCCCR huyện và UBND các xã, thị trấn củng cố kiện toàn các Ban chỉ huy PCCCR, đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR mùa khô năm 2012 – 2013 với một số nội dung:  

Củng cố kiện toàn lại Ban chỉ huy PCCCR các cấp (huyện đến thôn, bản); xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR mùa khô năm 2012 – 2013 của địa phương; phân công lực lượng PCCCR từ huyện đến xã trực 24/24 giờ/ngày trong những tháng mùa khô để cập nhật và thông báo cấp dự báo cháy rừng; huy động lực lượng, phương tiện kịp thời dập tắt đám cháy khi có cháy rừng xảy ra với phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); ký hợp đồng với những người quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy rừng trong 05 tháng mùa khô (từ 01/11/2012 – 31/4/2013);

Ban chỉ huy của huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCCR tại những nơi có trọng điểm dễ cháy, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý các tổ chức, cá nhân chưa làm tốt công tác PCCCR; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng (kiểm lâm, công an, quân đội, chính quyền địa phương) trong công tác quản lý bảo vệ rừng; đôn đốc, kiểm tra các xã, các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án, kế hoạch PCCCR; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ rừng, PCCCR đến người dân;

Ban chỉ huy các xã tổ chức kiểm tra các tổ PCCCR tại chỗ và các chủ rừng nhằm phát hiện và xử lý nghiêm khắc các chủ rừng, cá nhân không chấp hành các quy định về PCCCR;

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện việc sơn, sửa các bảng, biển tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR; tổ chức các cuộc họp thôn, bản để tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện;

Những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác BVR&PCCCR sẽ được biểu dương, khen thưởng. Còn những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác BVR&PCCCR tuỳ theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý theo quy định của pháp luật./

Bài trướcBa Bể hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc phạm vi gia đình không phải xin phép
Bài tiếp theoBa Bể: Đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới