Ba Bể đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Sáng 15/6, huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 – NQ/TW ngày 2/2/2008 của Hội nghị BCH Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ”. Đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV tỉnh ủy – Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy tới dự và chỉ đạo hội nghị./.

 

Toàn cảnh hội nghị

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Ba Bể đã có 47/56 mục tiêu cơ bản hoàn thành trên 50% trở lên. Trong đó nhiều chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 101%,  bình quân lương thực đầu người đạt trên 103%; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt ; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển và đạt 464 tỷ bằng 142% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm trong đó đã nâng cấp và làm mới 152 tuyến đường giao thông nông thôn và đường sản xuất, xây dựng mới 82 công trình thủy lợi, 80 nhà họp thôn, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 13/16 xã thị trấn có trụ sở làm việc kiên cố, khang trang, 97,17% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 92% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh…Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, đến nay đã có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 8,86 tiêu chí/xã. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao và y tế được quan tâm phát triển, an ninh trật tự được giữ vững. Bên cạnh những kết quả thực hiện tốt, huyện Ba Bể còn 9 chỉ tiêu đạt thấp và chậm so với tiến độ KH như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông chưa được giải quyết kịp thời và quyết liệt, vẫn để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản khoáng sản trái phép, trong phát triển kinh tế chưa có bước đột phá  về sản xuất hàng hóa cũng như tạo thương hiệu sản phẩm…

Về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa X về nông nghiệp nông dân nông thôn, huyện Ba Bể đã quy hoạch phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa như chè, cây ăn quả (cam quýt, hồng không hạt), phát triển cây Trúc và Bí xanh thơm, rau bồ khai….chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển đồng đều, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%, kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ đạt trên 80% diện tích lúa hai vụ và các cây màu, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân dần nâng cao. Đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng sau 10 năm có nhiều đổi mới, tiến bộ do chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị đến nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức và người lao động…

 Đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV tỉnh ủy – Trưởng Ban tuyên giáo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV – Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện sau nửa nhiệm kỳ và đề nghị từ nay đến 2020 huyện Ba Bể cần rà soát và tìm những giải pháp hữu hiệu, phù hợp để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ tiêu làm tốt. Đối với công tác cán bộ, huyện cần tạo điều kiện cho việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tạo nguồn cho giai đoạn tiếp theo.