Năng suất ngô xuân đạt 45 tạ/ha

Hiện nay, nhiều diện tích ngô xuân trên địa bàn huyện Ba Bể đang được người dân tập trung thu hoạch, năng suất ước đạt 45 tạ/ha./.

Nông dân xã Thượng Giáo thu hoạch ngô soi bãi vụ xuân 2018

Vụ xuân năm nay, huyện Ba Bể gieo trồng được trên 1.100 ha ngô trong đó ngô soi bãi gần 400 ha, ngô ruộng trên 220 và ngô đồi gần 600 ha. Cơ cấu giống chủ yếu là CP999, CP888, Biosed 9698, NK4300, MX10…Thời điểm này, diện tích ngô soi bãi đang được bà con tập trung thu hoạch, diện tích ngô đồi đang trong giai đoạn chín sáp, với thời tiết thuận lợi như hiện nay thì khoảng một tháng nữa toàn bộ diện tích ngô xuân sẽ được bà con thu hoạch xong. Nếu như trước đây, bà con nông dân còn sản xuất theo kiểu tự phát, tự để giống, chưa chú ý nhiều đến các khâu vệ sinh đồng ruộng, bón phân, chăm sóc thì đến nay cách thức sản xuất đối với loại cây trồng này đã khác. Bà con chú trọng vào việc đảm bảo nguồn giống tốt, bón phân, làm cỏ định kỳ nên năng suất ngô đạt được ngày càng cao.

Bài trướcKhang Ninh thu hoạch lúa xuân sớm
Bài tiếp theoBa Bể đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI