Ba Bể có 352 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017

Qua bình xét, năm 2017 huyện Ba Bể có 352 hộ được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp./.

Mô hình chăn nuôi theo chuối thực phẩm sạch khép kín của chị Đinh Tuyết Nhung xã Yến Dương đang là mô hình kinh kế tiêu biểu đem lại hiệu quả kinh tế cao của huyện Ba Bể.

     Trong đó cấp tỉnh 8 hộ, cấp huyện 75 hộ và cấp xã 289 hộ. Theo đánh giá năm 2017, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong toàn huyện giảm so với năm 2016, nguyên nhân là do năm nay kinh tế gặp nhiều khó khăn, người chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng do giá xuống thấp, ảnh hưởng của thiên tai nhiều và  mức tiêu chuẩn đánh giá đạt sản xuất kinh doanh giỏi cao hơn. Tuy nhiên, có thể thấy rằng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Việc tăng cường các hình thức tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào ở các cấp Hội đã tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện, góp phần tác động trực tiếp, thúc đẩy phát triển các hoạt động của Hội. Qua phong trào đã tạo ra nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất mới, tăng cường cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi… cho thu nhập từ 100 – 300 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho không ít lao động địa phương.

Bài trướcBa Bể: Tiếp nhận trên 58 tấn gạo hỗ trợ học sinh nghèo đợt 2 năm học 2017 – 2018
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức hội nghị triển khai “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”