Ba Bể: Tiếp nhận trên 58 tấn gạo hỗ trợ học sinh nghèo đợt 2 năm học 2017 – 2018

Ngày 14/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể đã tiếp nhận hơn 58 tấn gạo do Cục Dự trữ quốc gia hỗ trợ cho gần 1300 học sinh thuộc các trường THCS và tiểu học trên địa bàn huyện theo Nghị định 116 của Chính phủ. Đây là số gạo cấp đợt 2 cho các em học sinh trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018./.

Đại diện các trường học đến tiếp nhận gạo để vận chuyển về trường  học hỗ trợ cho các em học sinh theo quy định.

Theo đó, những em học sinh ở bán trú; học sinh có cha mẹ, người giám hộ ở thôn, xã đặc biệt khó khăn khu vực 3, khu vực dân tộc miền núi sẽ được hỗ trợ 135 kg gạo/em/năm. Hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai các công việc cần thiết để phân bổ gạo đúng đối tượng; hướng dẫn, kiểm tra việc bàn giao, tiếp nhận, phân bổ gạo đến học sinh kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng. Trước đó, trong lần hỗ trợ gạo đợt 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiếp nhận và phân bổ trên 48 tấn gạo cho 1600 em học sinh theo đúng chế độ hiện hành.