Ba Bể: Chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ và người dân sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau 02 năm đi vào thực tiễn, nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, người dân trên địa bàn huyện Ba Bể đã có nhiều chuyển tích cực. Các tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều.

Từ công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ…

Ngay sau khi Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ban hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ba Bể đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản của Trung ương, tỉnh đến toàn thể cán bộ chủ chốt cấp huyện. Cùng với đó, huyện xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đưa nội dung Chỉ thị vào Nghị quyết cấp uỷ và kế hoạch kiểm tra hàng năm của địa phương, trong đó xác định, tập trung vào một số nhiệm vụ cấp thiết của huyện như: Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lề lối, phong cách làm việc; đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ; duy trì chế độ tự phê bình và phê bình; lấy chi bộ, chi hội (tổ chức đảng, đoàn thể), cấp phòng và tương đương (các cơ quan trong hệ thống chính trị) làm cơ sở tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Song song với việc triển khai bằng các văn bản, huyện Ba Bể còn xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh linh hoạt bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng địa phương, đơn vị. Hàng tháng, tại các cơ quan, đơn vị, trong các buổi sinh hoạt đoàn thể dành ít nhất 45 – 60 phút để học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác và kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức.

Trong trường học, việc soạn bài lên lớp của giáo viên tại một số môn (văn học, lịch sử, giáo dục công dân) thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo gương Bác. Vào giờ ngoại khoá, các em học sinh được nghe kể chuyện, xem những thước phim quý về Bác. Các trường học xây dựng trang thông tin điện tử có chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để giáo viên, học sinh tra cứu, học tập và đăng tải gương điển hình cũng như những thông tin liên quan về cuộc vận động.

Ba Bể là địa phương đầu tiên phát hành cuốn sổ Nhật ký học tập và làm theo Bác

Bà Bùi Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể cho biết: Hiện nay, huyện đã phát hành cuốn sổ Nhật ký học tập và làm theo Bác để triển khai đến tất cả các Chi, Đảng bộ trên địa bàn. Từ đó, hàng tháng trong buổi sinh hoạt Chi bộ, các cá nhân có việc làm thiết thực, cụ thể theo Bác sẽ báo cáo để Chi bộ xem xét và ghi vào sổ Nhật ký, làm căn cứ để bình xét gương điển hình tiên tiến. Ngoài ra, huyện cũng đã ra công văn đề nghị từng Chi bộ đăng ký cụ thể một việc làm theo Bác trong năm. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo sẽ theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện từng đơn vị.

Được biết, Ba Bể là địa phương đầu tiên phát hành cuốn sổ Nhật ký học tập và làm theo Bác. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ, tham gia của tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và đem lại những hiệu quả nhất định.

… tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ và người dân

 Sau 02 năm đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên tại cơ sở, nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều Bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong quá trình chỉ đạo, điều hành, từ đó có kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều vấn đề bức xúc tại ngành, địa phương được các đơn vị mạnh dạn lựa chọn để giải quyết theo tinh thần cuộc vận động, như công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý bảo vệ rừng… Nhờ đó, các vấn đề còn vướng mắc, nổi cộm của địa phương từng bước được tháo gỡ.

 Trong xã hội, không ít tập thể, cá nhân say mê tìm tòi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguồn lực đầu tư cho gia đình và xã hội, làm lợi cho ngân sách nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 Nhóm tình nguyện “Vì trẻ em vùng cao” giúp đỡ các gia đình khó khăn làm tường rào

 Bên cạnh đó, lối sống của thế hệ trẻ cũng có nhiều thay đổi tích cực. Việc học tập và làm theo Bác được các bạn đoàn viên, thanh niên gắn với phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, ý thức cũng như tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và phong cách năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

Điều đó cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực tới nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Ba Bể. Đây chính là tiền đề, là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu

Chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, hiện nay, nhiều tập thể, cá nhân huyện Ba Bể đã trở thành gương điển hình trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác với những cách làm hay, sáng tạo, như: Chi bộ Dân vận Huyện ủy vận động cán bộ, đảng viên mỗi tháng tiết kiệm một bữa ăn sáng (tương đương với 15 – 20.000đ) để giúp các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Chi bộ Văn phòng Huyện ủy góp quỹ ủng hộ giúp đỡ 02 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thượng Giáo; đồng chí Triệu Sào Chiến – Bí thư chi bộ, trưởng thôn Cốc Pái (Địa Linh) là gương điển hình trong việc vận động bà con trong thôn phối hợp cùng thôn Phiêng Phàng (Yến Dương) tu sửa đường liên thôn với chiều dài 1.500m…

 Không chỉ cán bộ, những người nông dân nghèo trên địa bàn huyện cũng đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động “làm theo Bác”: Thôn Lủng Pjầu (Phúc Lộc) hiện nay vẫn là một trong những địa phương nghèo của huyện. Đời sống dân trí cũng như nhu cầu xã hội nơi đây còn rất thấp, nhưng với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, bà con đã tình nguyện hiến 3.950m² đất, đóng góp 15.000.000đ tiền mặt và 769 ngày công để mở đường vào thôn và khu sản xuất; đồng chí Lý Hữu Phụng – thôn Nà Mơ (Khang Ninh) đã tích cực vận động bà con trong thôn hiến đất làm đường với diện tích 7.500m², tham gia đóng góp ngày công làm tuyến đường vào khu sản xuất dài 2km và tuyến đường nội thôn dài 1,5km, giúp dựng lại nhà ở cho 01 hộ với 1.440 ngày công trị giá 144 triệu đồng….

Vừa qua, trong hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 19 tập thể, cá nhân tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động đã được huyện biểu dương và tặng Giấy khen.

Có thể nhận thấy, Ba Bể sau 02 năm đưa nội dung Chỉ thị 03-CT/TW vào thực tiễn đã tạo ra những hiệu quả rõ nét, từ lề lối, tác phong đến hành động của từng cá nhân, tập thể, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bà Bùi Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Bể cho biết: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo huyện tiếp tục duy trì cuốn Sổ nhật ký và việc đăng ký việc làm cụ thể theo từng năm của mỗi Chi bộ, nhằm đưa cuộc vận động đi vào nền nếp và trở thành thói quen, việc làm thường xuyên trong mỗi người và đơn vị./.

Bài trướcBa Bể: Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ- CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ
Bài tiếp theoBa Bể trước ngày hội thể dục thể thao năm 2013