Ba Bể chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển Đảng

Những năm qua, Đảng bộ huyện Ba Bể luôn chú trọng công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng viên vì vậy đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ./.

 


Ảnh: Lớp bồi dưỡng công tác Đảng huyện Ba Bể năm 2015


Cùng với quá trình đổi mới chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy Ba Bể đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, quan tâm phát triển đảng viên mới, coi đây là một công việc thường xuyên của nhiệm vụ đổi mới chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nghị quyết chuyên đề và phân công các đồng chí trong cấp ủy phụ trách địa bàn, trực tiếp chỉ đạo giúp tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên trong đó chú trọng tới các thôn bản vùng cao, các trường học vùng sâu, vùng xa chưa có đảng viên.  Bên cạnh đó, hàng năm, huyện ủy đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Hiện nay đảng viên có trình độ học vấn THPT chiếm trên 80%, đảng viên có trình độ trung cấp chiếm 13,61%, đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 21,6%. Từ 2010 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới được 846 đảng viên nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên trên 3.600 đảng viên đạt 112,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM hàng năm  đạt trên 65%, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80% trở lên, huyện đã xóa xong các chi bộ sinh hoạt ghép.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện ủy Ba Bể sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng phát triển đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân  chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội,  nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

 

Bài trướcBa Bể: Doanh số cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt trên 207 tỷ đồng
Bài tiếp theoTruyền thông bình đẳng giới và ra mắt mạng lưới “ Nam giới ủng hộ bình đẳng giới”