Ba Bể chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2013

Bước vào mùa khô năm 2013 – 2014 huyện Ba Bể đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp cấp bách để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô./.

 

Giải pháp chủ yếu mà Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của huyện đưa ra là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng kiểm lâm, công an và quân đội về công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó đã thành lập được gần 200 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng tại chỗ ở các thôn, bản trong toàn huyện với hơn 1.000 thành viên tham gia. Chỉ đạo cho chính quyền cơ sở của 15 xã, thị trấn xây dựng các phương án sẵn sàng phòng cháy, chữa cháy rừng một cách có hiệu quả, phù hợp với từng địa phương. Phân công kiểm lâm viên thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động có liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở. Khi có cháy rừng xảy ra phải thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” đó là: “Lực lượng tại chỗ,  phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, chủ rừng thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng trên diện tích được giao, nhất là đối với các gia đình xử lý thực bì ở vụ trồng rừng mới, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình xử lý thực bì tránh tình trạng để rừng cháy lan sang khu vực rừng tự nhiên và rừng trồng khác. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức trong cộng đồng dân cư, các cơ quan, trường học trên địa bàn để mọi người nhận thức rõ công tác phòng cháy chữa cháy rừng đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng với những hộ dân sống gần rừng…

 

Bài trướcNhững kết quả bước đầu từ mô hình chi trả dịch vụ môi trường tự nguyện tại thôn Bản Duống xã Hoàng Trĩ
Bài tiếp theoKết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị ở Đảng bộ xã Thượng Giáo