Ba Bể chi trả gần 340 triệu đồng chế độ trợ cấp theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2015, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần cho 85 trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62 ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể chi trả chế độ theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính Phủ cho các đối tượng trong năm 2015.


85 trường hợp ở các xã, thị trấn trong huyện được chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền gần 340 triệu đồng. Việc chi trả trợ cấp đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các đối tượng chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.