Ba Bể tăng cường công tác xây dựng Đảng

Những năm qua, Đảng bộ huyện Ba Bể luôn làm tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Ba Bể tăng cường công tác xây dựng Đảng

          

Để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị rộng khắp trên địa bàn, huyện Ba Bể đã tập trung giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gắn với hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được huyện tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Công tác thông tin thời sự trong nước và quốc tế được thực hiện thường xuyên và kịp thời, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Trao đổi với phóng viên đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bi thư Thường trực huyện ủy cho biết: “Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Ban thường vụ Huyện ủy Ba Bể đã chỉ đạo củng cố kiện toàn các vị trí còn thiếu khuyết và ban hành thông báo phân công các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách các chi, đảng bộ tham dự sinh hoạt với các chi, đảng bộ mà mình phụ trách; đồng thời tăng cường chỉ đạo các chi, đảng bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh tại các chi, đảng bộ”.

Song song với việc thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được đảng bộ huyện quan tâm, công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Tính riêng trong 5 năm (2010 – 2015), Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 62 lượt cán bộ; chỉ định, kiện toàn bổ xung 56 đồng chí tham gia cấp ủy viên cơ sở, củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên cơ sở còn khuyết; cử được gần 200 đồng chí học sơ cấp chính trị; 172 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 14 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 56 đồng chí được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; 142 đồng chí được bồi dưỡng quản lý nhà nước; toàn Đảng bộ kết nạp được 846 đảng viên; Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh trung bình hàng năm đạt từ 50% trở lên, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, đến nay huyện đã xóa xong các chi bộ sinh hoạt ghép, không có thôn trắng về đảng viên. Đánh giá về công tác phát triển đảng viên, đồng chí Hoàng Văn Phóng – Trưởng Ban tổ chức huyện ủy cho biết: “Công tác phát triển đảng viên trong những năm qua luôn được cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm. Đặc biệt Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm bồ dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng tham gia học; quan tâm đến công tác phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa, các chi bộ vùng cao, các chi bộ mới được chia tách, thành lập mới. Tính riêng trong năm 2015 toàn đang bộ huyện đã kết nạp được trên 180 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 3.835 đảng viên…  ”

 

Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chị bộ VHTT huyện Ba Bể


Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy, tổ chức và Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện việc xem xét, giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong quần chúng, cán bộ, đảng viên; tiến hành xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đảng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Với việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Ba Bể đã tăng qua từng năm, tổng sản lượng lương thực luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng đời sống nhân dân các địa phương từng bước được nâng cao, cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bi thư Thường trực huyện ủy cho biết thêm: “Trong thời gian tiếp theo Ban thường vụ huyện ủy tiếp tục chỉ đạo, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, quan tâm đến công tác phát triển đảng và tăng cường công tác nắm tình hình ở cơ sở, đặc biệt là các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng đảng và các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh toàn diện”.

Trong thời gian tới, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, Đảng bộ huyện Ba Bể sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, coi đây là mục tiêu quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.