Ba Bể chi trả chế độ trợ cấp một lần cho hơn 100 đối tượng theo quyết định số 49/2015 của Chính Phủ

Ngày 11/9, BCH quân sự huyện Ba Bể tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 123 đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

Các đối tượng nhận tiền trợ cấp một lần theo quyết định 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại BCH quân sự huyện Ba Bể.

Đây là đợt chi trả thứ 2 trong năm 2017 với số tiền gần 250 triệu đồng. Các đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần với mức trợ cấp ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến được quy định như sau: Dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2 triệu đồng; Đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2 triệu 700 nghìn đồng; Từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3 triệu 500 nghìn đồng. Ngoài ra các đối tượng còn được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp mai táng phí và được cấp “giấy chứng nhận” tham gia dân công hỏa tuyến. Theo thống kê  huyện Ba Bể có 506 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quyết định số 49/2015 và  sau 3 đợt đã chi trả cho 287 đối tượng với số tiền gần 600 triệu đồng.