Ba Bể: Biểu dương “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2014 – 2016

Ngày 28/6, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” lần thứ 2 giai đoạn 2014 – 2016 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2018. Dự hội nghị có bà Lưu Thị Cảnh – Phó Chủ tịch T.T hội Nông dân tỉnh, ông Ma Văn Duy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Lưu Quốc Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Trong những năm qua, hội Nông dân huyện Ba Bể luôn coi đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Chính vì vậy, hội đã mở 386 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 11 nghìn lượt hội viên, phối hợp mở 24 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 700 hội viên nông dân tham gia. Tín chấp cho hội viên mua 1. 700 tấn phân trả chậm… Tính từ năm 2014 đến nay đã có 1.600 hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu như hội viên Đỗ Quốc Lĩnh, Hoàng Văn Thuận xã Quảng Khê, với mô hình chăn nuôi kết hợp với dịch vụ; mô hình VAC của ông Triệu Kim Trìu xã Khang Ninh; mô hình sản xuất kinh doanh của ông Chu Đức Phương xã Hà Hiệu ….. Qua đó, đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Cảnh – Phó Chủ tịch T.T hội Nông dân tỉnh và ông Lưu Quốc Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể ghi nhận thành tích mà Hội Nông dân huyện Ba Bể đã đạt được trong những năm qua, đồng thời biểu dương những hội viên có tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu. Đồng thời yêu cầu các cấp Hội nông dân trên địa bàn cần tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường đào tạo nghề, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới cho nông dân; Tiếp tục lấy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi làm trọng tâm thúc đẩy các phong trào văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Ảnh: Trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2016


Tại hội nghị, huyện Ba Bể đã biểu dương 19 hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2016 và bầu đại biểu đi dự hội nghị cấp trên./.