Ba Bể: Năng suất lúa xuân ước đạt 54 tạ/ha

Hiện nay, trên các cánh đồng của huyện Ba Bể, bà con nông dân đã bắt đầu thu hoạch lúa xuân./.

 

Ảnh: Người dân xã Địa Linh thu hoạch lúa xuân 2016

 

          Vụ xuân năm nay, huyện Ba Bể gieo cấy được trên 1800 ha đạt trên 110 % KH. Để đạt được các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, ngay từ đầu vụ các địa phương trong huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Đặc biệt là gieo cấy bằng các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao và khả năng kháng bệnh tốt nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân trên đơn vị diện tích canh tác trong đó chủ yếu tập trung ở các giống lúa như PC6, DT68, Khang Dân 18, Khang Dân đột biến, Hoa Khôi 4…Đến nay bà con nông dân các địa phương  trong huyện đã bắt đầu thu hoạch, năng suất ước đạt 54 tạ/ha.