Ba Bể biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng ngày 10 tháng 7, huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2022.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Ma Nhật Hoài- Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bắc Kạn; Ma Văn Duy- Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; Ma Thị Cử – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lý Đức Tuyền- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện cùng 100 đại biểu là người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Bể có 179 người có uy tín tại 179 thôn bản trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Nhiều người uy tín trên địa bàn huyện đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cự vận động nhân nhân, con cháu tham gia lao động sản xuất, đi đầu trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cộng đồng và làm giàu cho gia đình, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, vai trò người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến đã tác động tích cực và hiệu quả trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”  “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” “Xây dựng nông thôn mới”…góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Trao tặng Giấy khen cho Người uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Bể, giai đoạn 2021-2022

Tại Hội nghị, 26 người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Ba Bể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen Người uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Bể, giai đoạn 2021-2022.

Hội nghị nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của huyện; đồng thời là dịp để đánh giá kết quả hoạt động, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm quý báu và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát huy tốt hơn nữa vai trò của người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến trong thời gian tiếp theo./.

Tác giả: Dương Hiểu (Trung tâm VHTT&TT)