Ba Bể: 17 trường áp dụng công nghệ giáo dục môn Tiếng Việt lớp 1

Năm học 2013 – 2014, huyện Ba Bể có 17 trường học trên địa bàn đã áp dụng phương pháp dạy môn tiếng việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại.

 

Sau 2 năm thực hiện có hiệu quả, năm học 2013 -2014, huyện Ba Bể tiếp tục triển khai ra 17 trường tiểu học tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sử dụng phương pháp dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 – công nghệ giáo dục cho gần 700 học sinh. Đây là phương pháp dạy học được tiến hành theo bốn bước đó là: nhận diện ngữ âm, tập viết, đọc và luật chính tả. Qua đó, giúp hình thành năng lực tự học cho học sinh thông qua hình thức tự luyện tập và phát triển các năng lực hoạt động ngôn ngữ như kỹ năng nghe – nói – đọc – viết một cách vững chắc. Đồng thời, quá trình dạy học theo phương pháp Công nghệ giáo dục không chỉ giúp giáo viên nâng cao trình độ và năng lực nghiệp vụ sư phạm mà cách tổ chức dạy học theo phương pháp này còn đòi hỏi đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực.