Ba Bể: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, huyện Ba Bể luôn thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị trât tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tính riêng năm 2013, Ngành Tư pháp huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được hơn 500 buổi cho hơn 21 nghìn lượt người nghe; làm thủ tục thay đổi cải cách hành chính, xác định lại dân tộc, cấp lại bản chính giấy khai sinh 126 trường hợp; đăng ký khai sinh 942 trường hợp, cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân 398 trường hợp, chứng thực 996 việc, hòa giải thành tại tổ là 234 vụ… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL trên địa bàn vẫn còn những hạn chế nhất định như: đội ngũ báo cáo viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở tuy đã được xây dựng đông đảo nhưng vẫn còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền, công tác tuyên truyền ở cơ sở còn thể hiện dưới hình thức phát hành tài liệu, khai thác ngăn sách, tủ sách pháp luật…

Để đây mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ngành tư pháp huyện sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các ngành và các địa phương tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa các chính sách pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thồng chính trị trên địa bàn huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

 

Bài trướcBa Bể: Đẩy mạnh xây dựng các mô hình khuyến nông- khuyến lâm
Bài tiếp theoBa Bể: 17 trường áp dụng công nghệ giáo dục môn Tiếng Việt lớp 1