Ba Bể: 15/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Theo báo cáo của ngành giáo dục huyện, tính đến thời điểm này toàn huyện có 15/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi./.

 

Ảnh: Hương Liễu 


Hiện toàn huyện có 16 trường mầm non với 78 điểm trường lẻ. Đến nay, mạng lưới trường lớp mầm non được cũng cố, mở rộng và phân bổ đến từng thôn, bản đáp ứng phần lớn nhu cầu phổ cập và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tổng số trẻ trong độ tuổi đến trường tăng nhanh, 100% trẻ được học 2 buổi/ngày, tỷ lệ trẻ ra lớp đạt trên 99%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng được chú trọng đầu tư và từng bước tăng cường theo hướng chuẩn hóa.  Để đảm bảo đúng lộ trình phấn đấu đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo chỉ đạo của cấp trên, ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường mầm non rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập theo đúng quy định. Phối hợp với Ban chỉ đạo phổ cấp tăng cường đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, phòng học, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi. Qua kiểm tra đánh giá, đến nay toàn huyện đã có 15/16 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.