Xã Thượng giáo tổ chức tập huấn rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn 2 năm (2014 – 2015)

Ngày 18/7, Xã Thượng Giáo vừa tổ chức triển khai, tập huấn rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 – 2015)./.

 

         

          

Ảnh: Xã Thượng giáo tổ chức tập huấn rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn 2 năm (2014 – 2015)


          Các nội dung triển khai, tập huấn gồm: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015; Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTB-MTTW ngày 05/12/2013 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng rà soát việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015); hướng dẫn số 684 ngày 12/3/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 và hướng dẫn một số mẫu biểu phục vụ cho việc thực hiện rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó 7 đối tượng chính sẽ được rà soát là: Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong.

          

Bài trướcBCĐ hoạt động hè huyện: Kiểm tra công tác triển khai hoạt động hè xã Khang Ninh
Bài tiếp theoBa Bể: Tích cực thực hiện đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng