Ba Bể: Tích cực thực hiện đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng

Theo số liệu báo cáo của ngành y tế huyện Ba Bể, từ đầu năm đến nay, ngành y tế huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện tiêm đủ 6 loại vác xin cho 409 trẻ trên địa bàn./.

 

                                                  

         

Ảnh: Trẻ em đến tiêm chủng tại Trạm y tế Thị Trấn Chợ Rã


Qua kiểm tra, giám sát, đa số các điểm tiêm chủng trên địa bàn đã thực hiện đúng quy trình tiêm chủng theo quy định như: bố trí, sắp xếp điểm tiêm hợp lý thuận tiện, sắp xếp đủ bàn tư vấn và khám phân loại trước tiêm, không quá 50 trẻ/buổi tại một điểm tiêm, chuẩn bị đầy đủ hộp thuốc chống sốc, sau tiêm vỏ vắc xin có lưu lại trong vòng 14 ngày, có chỗ ngồi theo dõi sau tiêm chủng… Cùng với đó là đảm bảo quy trình tiếp nhận, quản lý, bảo quản, vận chuyển vắc xin, cấp phát và sử dụng vắc xin theo đúng quy định, công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn và cấp Giấy chứng nhận tập huấn về tiêm chủng luôn được chú trọng. Tính đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào tử vong có liên quan đến tiêm chủng trên địa bàn.