Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa tiếp xúc cử tri huyện Ba Bể

Ngày 10/5 các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 01 đã có buổi tiếp xúc cử tri trước khi tại huyện Ba Bể để vận động bầu cử. Dự Hội nghị có lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, các đồng chí là thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Ba Bể, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đại diện cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị


Đoàn ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 1 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, gồm các ông, bà: Phan Thị Na – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Thị Kim Ngân – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; Phương Thị Thanh – Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Thị Thủy – Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Huyện đoàn Pác Nặm. Tại hội nghị sau khi ngheo qua tiểu sử tóm tắt, các cử tri đã được nghe chương tình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc Hội. Theo đó, đối với chương trình hành động diễn đạt tại hội nghị do ứng cử viên Phương Thị Thanh nêu rõ: Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ nỗ lực thực hiện một số công việc trọng tâm như: Thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm rõ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề nghị của cử tri để truyền tải và đôn đốc các cấp ngành và chính quyền địa phương liên quan để giải quyết. Tiếp tục kiến nghị đến các bộ, ban, ngành trung ương ưu tiên đầu tư nguồn lực giúp Bắc Kạn nói chung và huyện Ba Bể nói riêng phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kiên quyết chống lại tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Trong chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Thủy đã thể hiện những nội dung quan trọng, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân, nâng cao hơn nữa nhận thức để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân. Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị với Quốc hội xây dựng được vấn đề pháp luật; đối với xây dựng nông thôn mới cần có những chính sách đặc thù với các tỉnh miền núi để rút ngắn lại khoảng cách so với các tỉnh đồng bằng; Kiến nghị với các bộ ngành đầu tư nhiều hơn vốn ngân sách nhà nước cho các tỉnh vùng cao còn gặp nhiều khó khăn để xây dựng cơ sở hạ tầng, có chính sách đặc thù đối với cán bộ cơ sở; đầu tư các trang thiết bị y tế và nhân lực phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đã nêu chương trình hành động trước cử tri rằng: Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục lắng nghe những tâm tư tư nguyện vọng của cử tri; có ý kiến kiến nghị với Quốc hội có giải pháp thiết thực và có cơ chế đặc thù cho tỉnh Bắc Kạn giải quyết vấn đề lao động nông thôn; xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; thực hiện tiếng nói của đại biểu vào sự đổi mới của Quốc hội…

Chương trình hành động của ứng viên Phan Thị Na thể hiện rõ nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ cùng các đại biểu trúng cử lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đồng thời có ý kiến kiến nghị với Quốc hội việc thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới mà hiện nay tỉnh Bắc Kạn chưa thực hiện được; kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương có chính sách đặc thù về vốn vay để phát triển sản xuất; đề xuất các chính sách đặc thù trong tuyển dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở…

Trọng tâm nội dung chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Anh Tuấn thể hiện, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và có ý kiến đến Quốc hội quan tâm đầu tư nguồn vốn vay để phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc; có chính sách ưu ái để đoàn viên thanh niên phát triển các mô hình kinh tế góp phần giải quyết lao động việc làm ở địa phương; quan tâm xây dựng sân chơi cho thanh niếu niên trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt các ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ứng cử viên Phương Thị Thanh – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, góp ý của cử tri từ thực tế của địa phương. Các vấn đề nằm trong thẩm quyền sẽ được truyền tải đến các ngành, chính quyền địa phương có liên quan giải quyết. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV các đại biểu trúng cử sẽ cụ thể hóa chương trình hành động, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả…/.