UBND huyện Ba Bể: Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử

Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng và hộp thư điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị như sau:

1. Số điện thoại: 0941.000.389.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynong.bb@backan.gov

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết, thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Ba Bể.

Giao UBND các xã, thị trấn thông báo cho nhân dân trên địa bàn được biết để phản ánh, kiến nghị được thuận lợi./.

Bài trướcThường trực UBND huyện
Bài tiếp theoLời chúc tết của đồng chí Cao Minh Hải- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018