Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo tài liệu do cục TTCS cung cấp

Bài trướcBa Bể chủ động phòng chống dịch nCov
Bài tiếp theoCông an huyện Ba Bể tổ chức tiêu hủy vũ khí và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020