Trường PTDTNT huyện: Thành lập câu lạc bộ hát then – đàn tính

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” và để giữ gìn, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Mới đây Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện đã thành lập câu lạc bộ hát then – đàn tính của nhà trường năm học 2014 – 2015.

 

 

 

CLB hát Then – đàn Tính được thành lập với hơn 20 thành viên là những em học sinh yêu thích các làn điệu dân ca. Tham gia câu lạc bộ các em sẽ thường xuyên được luyện tập chơi đàn Tính, học các bài hát Then ngoài ra các em còn được học những làn điệu dân ca của các dân tộc như Tày, Mông và Dao…

 Trường PTDTNT huyện có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số nên việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc luôn là nội dung được nhà trường chú trọng quan tâm. Việc thành lập CLB hát then – đàn tính của nhà trường không chỉ thu hút các em học sinh dân tộc Tày yêu thích hát Then mà còn nhiều học sinh các dân tộc khác cũng mong muốn được tham gia vào CLB, qua đó góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.