Tòa án Nhân dân huyện thực hiện tốt công tác xét xử

Theo số liệu thống kê của Toà án nhân dân huyện, trong năm 2013 đơn vị đã thụ lý 81 vụ án, 9 hồ sơ miễn giảm khoản tiền phạt, đã giải quyết xong 100% các loại án và xét miễn giảm khoản tiền phạt, không có vụ án nào để quá hạn luật định, không có án bị hủy, không có vụ án nào bị sửa do lỗi chủ quan của các thẩm phán. Tỷ lệ giải quyết các loại án và xét cử án lưu động đều đạt và vượt so với chỉ tiêu thi đua của ngành đề ra. Các bản án hình sự có hiệu lực pháp luật đều được Tòa án ra quyết định thi hành đúng thời gian quy định.

       Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử; đặc biệt tăng cường công tác xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần không nhỏ trong công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.