Tòa án nhân dân huyện Ba Bể: Nâng cao chất lượng xét xử các loại án

 

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân huyện Ba Bể, năm 2015 Tòa án nhân dân huyện đã giải quyết xong 121 vụ, việc và hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. Trong đó 113 vụ án các loại, gồm: án hình sự 46 vụ, án tranh chấp dân sự 21 vụ, án hôn nhân gia đình 45 vụ, án hành chính 1 vụ; 7 hồ sơ xét miễn giảm khoản tiền phạt, án phí; 01 hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, không có vụ án nào bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán./.

 

Ảnh: Một buổi xét xử của Tòa án nhân dân huyện

 

Trong xét xử các loại án Toà án nhân dân huyện Ba Bể đã áp dụng đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật, xét xử án một cách khách quan, công khai dân chủ, đúng người, đúng tội, có tính thuyết phục cao, không để xảy ra oan sai, tiêu cực hoặc bỏ lọt tội phạm, không có vụ án nào bị kháng cáo, kháng nghị. Đặc biệt trong  năm 2015, Tòa án nhân dân huyện Ba Bể đã lựa chọn 14 vụ án hình sự đưa đi xét xử lưu động tại các xã trên địa bàn huyện, nhằm tuyên truyền, răn đe, giáo dục pháp luật trực tiếp tới nhân dân, góp phần bảo vệ trật tự xã hội và ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.