THÔNG BÁO Về việc tiếp tục mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Thông báo mời nộp hs đầu tư quỹ APIF