Thông báo tuyển sinh đào tạo tại Trường Văn hóa I năm 2019

ngày 28 /5/2019 công an huyện Ba Bể Thông báo số 437/TB-CABB về việc tuyển sinh đào tạo tại Trường Văn hóa I năm 2019

Chi tiết kèm theo:01.pdf