Thông báo số 08/TB-UBND ngày 08/02/2023 của UBND huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về việc tìm thân nhân phần mộ nằm trong chỉ giới GPMB dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hiếu đoạn qua thị trấn Tân Lạc và xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu

Phiếu chuyênThông báo số 08 của UBND huyện Quỳnh Châu, Nghệ an

Thông báo số 08 của UBND huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An