Thông báo mời thầu gói thầu Cung ứng vật tư thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa và mô hình sử dụng giống lúa chất lượng, ứng dụng canh tác lúa cỉa tiến SRI vụ xuân năm 2021

TB mời thầu mô hình lúa