Thông báo mời thầu gói thầu Cung ứng vật tư thực hiện mô hình trồng Dưa hấu vụ xuân năm 2021

TB mời thầu mô hình dưa hấu