Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 26/11/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường xin Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Để xem chi tiết xin Kích chọn tệp bên dưới:

Thông báo.pdf

 

Bài trướcHội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8
Bài tiếp theoBa Bể tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam