Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Ngày 23/11/2018,Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội vớitất cả các điểm cầu trực tuyến trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Ba Bể cócác đồng chí Ủy viên BCH; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; Trưởng các phòng, ban ngành; UBMTTQ; các hội, đoàn thể; đảng ủy các xã, thị trấn; các dồng chí báo cáo viên cấp huyện và các Ban xây dựng đảng./.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Ba Bể

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh các nội dung quan trọng tại Hội nghị Trương ương 8 khóa XII như: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt; nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận các nội dung của nghị quyết. Sau hội nghị, các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.Trong đó, chú trọng tính hiệu quả trong học tập, quán triệt; coi trọng cá nhân tự chủ động nghiên cứu, trao đổi và thảo luận các nội dung nghị quyết, đặc biệt là nội dung cơ bản quy định về trách trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng.

Trong buổi sáng, đại biểu dự hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.Tiếp đó, các đại biểu nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ quán triệt kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Trần Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quán triệt nội dung triển khai Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ngay sau Hội nghị lần này, các đơn vị, địa phương cần tổ chức quán triệt, triển khai ngay Nghị quyết cho những cán bộ, đảng viên chưa được học tập. Bố trí thời gian hợp lý để thảo luận, lên kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên việc học tập nghị quyết, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc trong việc học tập Nghị quyết./.