Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Ngày 18/9/2018 UBND huyện ban hành Thông báo số 217 /TB-UBND Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4
Chi tiết kèm theo link

Bài trướcTHÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Bài tiếp theoQĐ Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật