Tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường

Ngày 14/6, tại UBND huyện Ba Bể, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, huyện tổ chức lớp tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên môi trường cho 100 cán bộ, hội viên nông dân thuộc các huyện Ngân Sơn, Ba Bể và Pác Nặm.

Toàn Cảnh giảng viên truyền đạt cho các học viên nông dân

          Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung bổ ích về trách nhiệm của Hội Nông dân sử dụng tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu,nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp Hội tham gia bảo vệ môi trường, kỹ năng  truyền thông và nâng cao nhận thức phổ biến thành lập xây dựng mô hình sạch nhà tốt ruộng và tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới… Thông qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền của cán bộ, hội viên, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở nông thôn một cách thiết thực, hiệu quả như: hướng dẫn hội viên nông dân bảo vệ nguồn nước trong sinh hoạt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, sử dụng các chế phẩm sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi thân thiện với môi trường và an toàn bền vững./.