Tập huấn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 05/01, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Bể đã tổ chức lớp tập huấn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Hội phụ nữ các xã, Thị trấn và hội phụ nữ công an huyện./.

 


Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được lãnh đạo Hội LHPN huyện Ba Bể thông qua quyết định số 539 ngày 18/11/2015 của Hội LHPN Việt Nam về việc ban hành quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; hướng dẫn số 21 ngày 19/11/2015 của Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn công tác nhân sự để bầu Ban chấp hành tại Đại hội và bầu Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất; Dự thảo chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở; Hướng dẫn xử lý một số tình huống liên quan đến tổ chức Đại hội; gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận và Điều lệ Đại hội; Hướng dẫn viết văn kiện; kế hoạch số 27 của Hội LHPN huyện Ba Bể hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các chị Chủ tịch, Phó chủ tịch hội phụ nữ các xã nắm được quy trình tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ từ đó tổ chức tốt đại hội ở cấp cơ sở. Theo kế hoạch, trong quý 2 huyện Ba Bể sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và quý 3 sẽ tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Bài trướcNghị lực vượt khó, học giỏi của cô học trò nghèo
Bài tiếp theoBa Bể: Thu hoạch trúc sào