Sở tư pháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trong 2 ngày 18/5 – 19/5, Sở tư pháp phối hợp với Phòng tư pháp huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 

 

Tại hội nghị, cán bộ tư pháp của huyện và các xã, thị trấn đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp triển khai các chuyên đề: Công tác đăng ký hộ tịch của UBND cấp xã; quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; nghiệp vụ đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước…  Hội nghị đã giành thời gian để học viên thảo luận các tình huống và được nghe Báo cáo viên giải đáp những thắc mắc về các quy định pháp luật liên quan tới từng lĩnh vực, những vướng mắc trong quá trình thực hiện các công tác này trong thực tiễn. Sau hội nghị các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật để áp dụng đúng các quy định của pháp luật về các lĩnh vực này trong thực hiện công tác tư pháp ở địa phương, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính đồng thời tham mưu giúp UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác Tư pháp tại địa phương, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao.