Ba Bể thu ngân sách đạt 5,54 tỷ đồng

Năm 2015, huyện Ba Bể được UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 17,85 tỷ đồng. Tính đến trung tuần tháng 5,, huyện đã thu được 5,54 tỷ đồng, đạt 31,1% kế hoạch ./.

 

Ảnh:


Trong đó các khoản thu đạt khá như: Thu lệ phí trước bạ đạt 45% kế hoạch, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 45% kế hoạch, thu ngoài quốc doanh đạt 35% kế hoạch, thu khác ngân sách đạt 30% kế hoạch…Để công tác thu đạt kết quả tốt, ngay từ những ngày đầu năm Chi cục thuế huyện đã triển thực hiện các biện pháp quản lý thu, trong đó phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc quản lý các hộ, các đơn vị kinh doanh, thực hiện đánh giá và giao mức thuế phù hợp với các hộ kinh doanh cá thể, đẩy mạnh việc cải cách hành chính thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế đến giao dịch. Hiện Chi cục Thuế huyện đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến các xã, thị trấn, kiểm tra, chống gian lận thuế, duy trì ổn định và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.