Quyết định về vông bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 của huyện Ba Bể

QD-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-2020-150_trunglqbb-06-08-2021_14h35p10(06.08.2021_14h53p08)_signed bieu công khai QTNS 2020

Bài trướcCông bố quy hoạch Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện Ba Bể
Bài tiếp theoTHÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HUYỆN BA BỂ