QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Quyết định công bố đơn vị bầu cử

Bài trướcTHÔNG BÁO về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ba Bể
Bài tiếp theoHướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021