QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 của huyện Ba Bể

QD-cong-khai-9-thang-445_dunghvbb-14-10-2021_10h39p56(14.10.2021_16h54p54)_signed bieu-cong-khai-9-thang-_toandvbb-12-10-2021_09h58p21-350