Sở Nội vụ tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại 2 xã Cao Thượng, Khang Ninh

Trong 2 ngày 14,15/10, Sở Nội vụ phối hợp với UBND xã Cao Thượng và UBND xã Khang Ninh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân các thôn Khuổi Hao, Nà Sliến (Cao Thượng), Đồn Đèn (xã Khang Ninh)

Tại các buổi tuyên truyền gần 150 người là dân tộc Mông, Dao của 3 thôn Khuổi Hao, Nà Sliền, Đồn Đèn đã được tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó tập trung vào vận động người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Quy định chi tiết một số điều về Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ảnh: Tuyên truyền pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo tại thôn Khuổi Hao, xã Cao Thượng.

Qua buổi tuyên truyền, nhằm nâng cao kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số, phòng ngừa hoạt động các tổ chức bất hợp pháp lợi dụng tôn giáo lôi kéo, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, mất an ninh trật tự tại địa phương./.

Hoàng Văn Chúc

Bài trướcQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 của huyện Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể: Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam