Quyết định công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Ba Bể

QD-cong-khai-6-thang-nam-2021_huyenlqbb-20-07-2021_10h11p31(22.07.2021_09h24p15)_signed bieu cong khai 6 thang (1)